Riigivara enampakkumisteade

02.04.2018

Maaelu Edendamise Sihtasutus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Vesitükimaa hoiualal asuvate kinnistute võõrandamiseks:

  1. Saare maakonnas Torgu vallas Sääre külas asuv Horisondi kinnistu (registriosa nr 1203234, katastritunnus 80701:003:0334, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindalaga 11,76 ha) algihinnaga 23 500 eurot. Määrata tagatisraha suuruseks 1 175 eurot;
  2. Saare maakonnas Torgu vallas Sääre külas asuv Linnumaa kinnistu (registriosa nr 1199034, katastritunnus 80701:003:0333, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindalaga 52,54 ha) alghinnaga 104 500 eurot. Määrata tagatisraha suuruseks 5 225 eurot.

Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. aprill 2018 k.a. Pakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid (sh kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud).

Lisatud dokumendid:

Riigivara enampakkumisteade

Avaldus enampakkumisel osalemiseks

Pakkumus tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus allkirja vastu või saata kullerpostiga või posti teel väljastusteatega Maaelu Edendamise Sihtasutusse (aadressil Oru 21, 71003 Viljandi) hiljemalt 27. aprilliks 2018 k.a.

Pakkumuse saatmisel märkida ümbrikule hoiatusmärge: „Mitte avada enne 30.04.2018 enampakkumist!“.

Pakkumiste avamine toimub 30. aprillil 2018 kell 10.00 Maaelu Edendamise Sihtasutuse kontoris, aadressil Oru 21, 71003 Viljandi. Pakkumiste avamine on avalik.