Riigivara enampakkumisteade

08.08.2018
Maaelu Edendamise Sihtasutus annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks Saaremaal Vesitükimaa hoiualal asuvad järgmised kinnistud:
 
1. Saare maakonnas Saaremaa vallas Sääre külas asuv Horisondi kinnistu (registriosa nr 1203234, katastritunnus 80701:003:0334, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindalaga 11,76 ha).
2. Saare maakonnas Saaremaa vallas Sääre külas asuv Linnumaa kinnistu (registriosa nr 1199034, katastritunnus 80701:003:0333, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindalaga 52,54 ha).
 
Kinnistute enampakkumise alghind on 50 eurot hektari kohta aastas. Enampakkumise osalemise tagatisraha on 400 eurot kahe kinnistu peale kokku.
Mõlemad kinnistud antakse ühe enampakkumisel parimaks tunnistatud pakkuja kasutusse ning nende kasutamiseks sõlmitakse üks rendileping.
 
Lisatud dokumendid:
 
Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus allkirja vastu või posti teel väljastusteatega või saata kullerpostiga hiljemalt 27.08.2018 kell 10.00-ks Maaelu Edendamise Sihtasutuse kontorisse (aadressil Oru 21, 71003 Viljandi). Ümbrikule märkida märgusõna „Maade kasutusse andmine. Mitte avada enne 27.08.2018 kell 11.00“.
 
Pakkumiste avamine toimub 27.08.2018 kell 11.00 Maaelu Edendamise Sihtasutuse kontoris, aadressil Oru 21, 71003 Viljandi. Pakkumiste avamine on avalik.