Käenduse taotlemine, menetlemine

Hetkel kehtib Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võlakohustuste tagamise kord (tagatiste kava). Kord sätestab tingimused Maaelu Edendamise Sihtasutuse käenduse saamiseks, sh käenduse taotlemisele ja käenduse taotluse menetlemisele, ning koos käendusega riigiabi või vähese tähtsusega abi andmiseks.
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võlakohustuste tagamise kord (tagatiste kava)