Tagamine

Hetkel kehtib Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võlakohustuste tagamise kord (tagatiste kava). Kord sätestab tingimused Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatise saamiseks, sh tagatise taotlemisele ja tagatise taotluse menetlemisele, ning koos tagatistega riigiabi või vähese tähtsusega abi andmiseks.
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võlakohustuste tagamise kord (tagatiste kava)