Tagatistasud

TAGATISTASUDE MÄÄRAD

Tagatistasu on tasu tagamiskohustuse eest.
Tasu määr väljendatakse protsentides aasta kohta võlakohustusele antud tagatise summast. Tasu määr otsustatakse iga taotluse osas eraldi arvestades konkreetse projekti riskisust ja ettevõtjat jäädes seejuures vahemikku 0,4% kuni 7,5%

Sihtasutusel on õigus võtta tasu kogu tagamise perioodi eest ühekordse maksena.