2015. aasta parimad karjakasvatajad on Tiina Roosalu ja Arti Silm

Foto: Rene Suurkaev
22.02.2016

Maaelu Edendamise Sihtasutus valis 2015. aasta parimaks piimakarjakasvatajaks Tiina Roosalu Nigula Piim OÜst ning parimaks lihaveisekarjakasvatajaks Arti Silma Laane Agro OÜst. Parimate karjakasvatajate aunimetused anti üle Maaeluministeeriumis.

„2015. aasta parimad karjakasvatajad paistavad silma eeskätt oma mõttelaadi poolest, milles ühendatakse  nii ettevõtte tänane majandamine karjapidamisel kui ka selge tulevikuvisioon edasise arengu suhtes,“  ütles MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg.

Parima piimakarjakasvataja väljaselgitamisel arvestatakse piimarasva ja -valgu kogutoodangut aastalehma kohta, keskmist piimatoodangut, somaatiliste rakkude arvu piimas ning lehmade tõuaretust ja näitustel osalemist. Parima lihaveisekarjakasvataja juures hinnatakse karja suurust, puhtatõulisust, samuti söötmis- ja pidamistingimuste nõuetele vastavust ning tõuloomade müüki teistesse karjadesse. Mõlema aunimetuse andmise puhul arvestatakse ettevõtte arengut ning keskkonnasõbralikkust karja kasvatamisel.

Maaelu Edendamise Sihtasutus valib parimaid karjakasvatajaid koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi, Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga. Parimat piimakarjakasvatajat valitakse 16. aastat ning lihaveisekarjakasvatajat 10. aastat järjest.

Aunimetused andis maaeluminister üle 22. veebruaril Maaeluministeeriumis Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud aktusel.