Avalik info

 

 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse strateegia aastateks 2020-2030

MES strateegia 2020-2030

Tegevuskavad

 

 

Tegevused 1993-2013 

 

Majandusaasta aruanded

 

Aruanded

 

Bilanss 30.09.2022

Tulemiaruanne 30.09.2022

Rahavoogude aruanne 30.09.2022

 

Bilanss 30.06.2022

Tulemiaruanne 30.06.2022

Rahavoogude aruanne 30.06.2022

 

Bilanss 31.03.2022

Tulemiaruanne 31.03.2022

Rahavoogude aruanne 31.03.2022

 

Bilanss 31.12.2021

Tulemiarunanne 31.12.2021

Rahavoogude aruanne 31.12.2021

 

Bilanss 30.09.2021

Tulemiaruanne 30.09.2021

Rahavoogude aruanne 30.09.2021

 

Bilanss 30.06.2021

Tulemiaruanne 30.06.2021

Rahavoogude aruanne 30.06.2021

 

Bilanss 31.03.2021

Tulemiaruanne 31.03.2021

Rahavoogude aruanne 31.03.2021

 

Hanked

Info MESi poolt korraldatavate riigihangete kohta leiate riigihangete registrist.
Käimasolevaid hankeid vaata siit.