Kestab Maaelu Edendamise Sihtasutuse hange Maaettevõtlusfondi valitseja leidmiseks

10.12.2019

Kestab Maaelu Edendamise Sihtasutuse hange Maaettevõtlusfondi valitseja leidmiseks
 

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) annab teada, et riigihangete registris on avaldatud hange Maaettevõtlusfondi valitseja leidmiseks, mille osalemistaotluste esitamise tähtaeg on 19.12.2019 kell 11.00. 

Hankega soovib MES leida fondivalitsejat, kes looks sihtasutuse ja teiste fondivalitsejate poolt kaasatud investorite rahalise panuse abil investeerimisfondi, mis teostaks investeeringuid põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektori ning toiduainete ümbertöötlemise ning muu biomajandusega tegelevate väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete omakapitali ja võlainstrumentidesse.

Hange on leitav siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1582030/general-info
Infovahetus hankest huvitatutega ja osalejatega toimub riigihangete registris.