Laenud kalanduse- ja vesiviljelusega tegelevale ettevõtjale

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 rahastamisvahenditest pakub sihtasutus järgmisi finantstooteid:

  •    Vesiviljelustoodete tootmisega alustavate või tegelevate ettevõtete investeerimislaen (tingimused)                                                                                                                                   NB! Laenutaotluste vastuvõtmine on taasavatud, rahaliste vahendite jääk 232 450 eurot.
  •    Kala töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen (tingimused) NB! Laenutaotluste vastuvõtmine peatatud rahaliste vahendite ammendumise tõttu alates 16.03.2022.
  •    Kala töötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline investeerimislaen (tingimused)

 

 

 

 

 

 

Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 rahastamisvahendist pakub sihtasutus järgmisi finantstooteid:

  •    Vesiviljelusettevõtete käibekapitali finantseerimise laen (tingimused)

 

Laenu saamiseks esitatakse sihtasutusele vormikohane taotlus ning finantstoote tingimustes välja toodud nõutavad dokumendid. Digiallkirjastatud taotluse koos lisadokumentidega palume saata e-posti aadressile mes@mes.ee, digiallkirjastamise võimaluse puudumisel saab taotlemiseks vajalikud dokumendid saata postiga: Oru 21, Viljandi 71003

Meie analüütikud on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma.