Laenumeetme "Käibekapitali laen väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele" muudatus

05.10.2018

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu muutis 05.10.2018 otsusega nr 2 väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele ebasoodsatest ilmastikutingimustest ning kliima- ja loodusnähtustest tingitud olukorra leevendamiseks mõeldud käibekapitali laenu tingimusi. Väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjal on võimalik laenata maksimaalselt 200 000 eurot kuni kolmeks aastaks intressimääraga 4% kuni 6,5%. Laenuintress on sõltuvuses ettevõtja krediidireitingust ja laenutagatisest.

Käibekapitali laenu taotlemise täpsemad tingimused on leitavad meie kodulehel:

http://www.mes.ee/kaibekapitali-laen-vaikese-ja-keskmise-suurusega-pollumajandustootjatele