Maaelu Edendamise Sihtasutus maksis üliõpilastele ühekordset õpitoetust

18.12.2018

Maaelu Edendamise Sihtasutus maksis üliõpilastele ühekordset õpitoetust

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) maksis taas ühekordset õpitoetust, mis on mõeldud Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusega seotud õppekavade üliõpilastele.

Sel aastal pälvisid ühekordse õpitoetuse suurusega 500 eurot kaks Eesti Maaülikooli tudengit: Edgar Metsar, kes õpib põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval, ning Oscar Rahu, kes õpib geodeesia ja maakorralduse õppekaval.

Toetuse taotlemiseks tuleb õpilasel täita ankeet, kus tuuakse välja oma erialane tegevus nii koolis kui kooliväliselt ning kirjutatakse essee, kus selgitatakse, kuidas seotakse oma tegevuse maaeluga nüüd või tulevikus. Lisaks arvestatakse keskmist hinnet ning kooli soovituskirja.

„Edgar Metsari ja Oscar Rahu ankeete lugedes paistab välja nende sügav huvi õpitava eriala vastu. Mõlema noormehe esseest selgub, et neil on kindel eesmärk, kuidas ülikoolis omandatud teadmisi ja oskusi tulevikus maapiirkonnas tegutsedes kasutada,“ iseloomustas Maaelu Edendamise Sihtasutuse arendus-projektijuht ja komisjoni liige õpitoetuse saanud üliõpilasi.

Toetuse saajad määrab komisjon, kuhu kuuluvad Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Maaeluministeeriumi, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, ajalehe Maaleht ning sihtasutuse Erametsakeskus esindajad.

 

Pressiteate edastas:
Eva Burm
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Oru 21, Viljandi
Tel 648 4920
Eva.burm@mes.ee