Maaelu Edendamise Sihtasutus võtab tööle laenude monitoorija

18.11.2020

 

LAENUDE MONITOORIJA

Töö sisu:

 • Klientide professionaalne teenindamine, sh nõustamine ning andmete käsitlemine;
 • Nõuete menetlemine ja kontroll, sh monitoorimine, võlgnike maksevõime hindamine;
 • Menetlusdokumentide haldus, sh klientide maksete haldamine, hoiatus-, ülesütlemiskirjade koostamine, edastamine, andmete sisestamine;
 • Nõuete mittelaekumiste korral täitemenetluse algatamine, infovahetus kohtutäituritega.

 

Eeldame:

 • Kõrgharidust finants- või õigusvaldkonnas;
 • eelnevat töökogemust finantsvaldkonnas, võlahalduse valdkonnas või juristina;
 • väga head eneseväljendus- ja argumenteerimisoskust;
 • võlahalduse ja tsiviilkohtumenetlusega seotud seaduste tundmist;
 • järjepidevust ja süsteemsust tegevuste kavandamisel, korrektsust asjaajamises ja täpsust detailides;
 • head kontoritarkvara kasutamise oskust;
 • head inglise või vene keele oskust.

 

Kasuks tuleb:

 • kogemus võlamenetlusvaldkonnas;
 • kohtus esindamise kogemus;
 • arusaam ettevõtte rahavoogude juhtimisest ja majandusseisundi analüüsist;
 • B-kategooria autojuhiload.

 

Sind ootab:

 • huvitav, mitmekülgne ja väljakutset pakkuv töö;
 • enesetäiendamis- ja koolitusvõimalus;
 • meeldiv kollektiiv ja töökeskkond;
 • töövääriline tasu.

 

Kandideerimiseks saada palun elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 04.12.2020 e-posti aadressile mes@mes.ee või aadressile Oru 21, Viljandi 71003.

Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust ja lepitakse kokku vestluse aeg.

 

Lisainfo:

Merja Madismäe, tel 648 4064