MES nõukogu kinnitas käibekapitali laenu tingimused

14.08.2018

 

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse istungi protokolli nr 35 otsuse nr 6, „Maaelu Edendamise Sihtasutuse sihtkapitali suurendamine ja raha eraldamine“, kinnitas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu 13.08.2018.a, väike ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele ebasoodsatest ilmastikutingimustest ning kliima- ja loodusnähtustest tingitud olukorra leevendamiseks käibekapitali laenu tingimused.

Käibekapitali laenu taotlemise täpsemad tingimused ja taotlusvorm on leitavad meie kodulehel laenutoodete all (http://www.mes.ee/kaibekapitali-laen-vaikese-ja-keskmise-suurusega-pollumajandustootjatele).

Taotlusi hakatakse menetlema peale finantsvahendite laekumist MESile.