Ühekordne toetus üliõpilastele

Alates 2013. aastast maksab sihtasutus ühekordset õppetoetust Eesti Maaülikooli ja/või Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusliku õppekava üliõpilastele, kes õpivad ühel loetletud õppekavadest:

 • aiandus;
 • geodeesia ja maakorraldus;
 • kalandus ja vesiviljelus;
 • keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia;
 • keskkonnakaitse;
 • loodusvarade kasutamine ja kaitse;
 • loomakasvatus;
 • maaehitus;
 • maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine;
 • metsandus;
 • põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine;
 • tehnika ja tehnoloogia;
 • toiduainete tehnoloogia;
 • toidutehnika ja tootearendus;
 • vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia;
 • vesiehitus ja veekaitse
 • veterinaarmeditsiin (spetsialiseerumisega produktiivloomade ja hobusemeditsiini suunale).

Toetuse saajate väljaselgitamiseks moodustab Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus komisjoni, mis selgitab kandidaatide hulgast välja kaks parimat. Hiljemalt 10. detsembriks esitab komisjon oma ettepaneku toetuse maksmiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatusele.

Loe ühekordse õpitoetuse korda SIIT.

Lisa 1, taotluse ankeet