eesmärk

Tagame parema juurdepääsu krediidi- ja finantseerimisasutuste laenuvahenditele

Käenduse taotlemine

Laenukäenduse saamiseks pöördu palun laenuandja poole.

Laenuandja esitab MESile käenduse taotluse.

Hea teada

Sihtasutusel on koostöölepped enamike Eestis tegutsevate krediidi- ja finantseerimisasutustega.

Juhime tähelepanu!

Esmane vastutus pangaga sõlmitud laenulepingu täitmisel lasub laenusaajal.

Sihtasutuse käendusest tulenev vastutus ei ole solidaarne Laenusaaja ega tema kohustusi tagava(te) kolmanda(te) isikute vastutusega. Sihtasutuse vastutus on täiendav. Sihtasutus täidab käenduskohustuse ainult juhul, kui pank ei saa nõuet laenusaaja ja laenusaaja kohustusi tagavate kolmandate isikute vastu rahuldada. 

Käenduse väljamaksmise korral tekib sihtasutusel väljamakstud summa ulatuses laenusaaja vastu tagasinõue.

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

Facebook e-PRIA
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.