eesmärk

Tagame Ukraina kriisist mõjutatud ettevõtjatele rahastuse kättesaadavuse

Käenduse taotlemine

  • Käendame käibekapitali- ja investeerimislaene.

  • Laenukäenduse saamiseks pöördu palun laenuandja poole.

  • Laenuandja esitab MESile käenduse taotluse.

Hea teada

Laenukäenduse meede kehtib kuni 31.12.2023 (kaasa arvatud).

Võtame vastu:

  • käenduse taotlusi kuni 15.12.2023;

  • abitaotlusi kuni 19.12.2023.

  • Käendusleping peab olema jõustunud hiljemalt 31.12.2023 (kaasa arvatud).

Käenduse suurus

Mitte suurem kui 5 miljonit eurot ettevõtja kohta.

Käenduse määr

Proportsionaalne käendus: kuni 90% käendatava laenu põhisummast.

Fikseeritud käendus:
kuni 35% käendatava laenu põhisummast.

Laenu suurus

Laenu põhisumma ei ületa:

15% laenusaaja kolme viimase lõppenud aruandeperioodi keskmisest aasta kogukäibest;

või

50% energiakuludest käendustaotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul.

Sihtrühm VKEd (sh mikroettevõtjad)

Põllumajandussaaduste

esmatootjad;

kalandus-/
vesiviljelusettevõtjad;

põllumajandussaaduste esmatootjaid ühendavad või kalandus-/
vesiviljelusettevõtjaid ühendavad esindusorganisatsioonid.

Sihtrühm suurettevõtjad

Põllumajandussaaduste esmatootjaid ühendavad või
kalandus-/
vesiviljelusettevõtjaid ühendavad esindusorganisatsioonid

Käenduse kestus ja tasu

Käenduse kestus maksimaalselt 6 aastat.

Käendustasu sõltub käenduse kestusest:

kuni 1 aasta on tasu minimaalselt 1%;

üle 1 aasta on tasu minimaalselt 2%.

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

Facebook e-PRIA
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.