eesmärk

Toetame ja elavdame Eesti maapiirkonna ettevõtlust, luues paremaid võimalusi kapitalile ligipääsuks ning tõstame maaettevõtluse konkurentsivõimet

Visioon

Eesti maapiirkonna elu- ja ettevõtluskeskkond toimivad hästi, mille finantseerimisel on oluline roll Maaelu Edendamise Sihtasutusel.
Sihtasutus on Eestis ettevõtjate ja inimeste hulgas tuntud ja usaldusväärne tugiorganisatsioon.

Missioon

Sihtasutus aitab igakülgselt kaasa ettevõtluse elavdamisele ja inimeste elujärje parandamisele maapiirkonnas.

Meie põhiväärtused:

Avatus ja ausus - kõiki koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt. Protsessid on läbipaistvad ja riskid juhitud. Kaasates oma töötajaid ettevõtte arendamisse, moodustame ühtse, ausa, kohusetundliku ja professionaalse meeskonna.

Hea kliendikogemus - lähtume klientide vajadustest ja võimalustest ning kehtivatest nõuetest, leiame koos kliendiga tema vajadustele kõige sobivama lahenduse.

Märgatav mõju - tegutseme elava elu heaks maal. Selleks edendame maapiirkonnas ettevõtluskeskkonda, soodustame töökohtade ja elanike arvu kasvu.

  • Võtame arvesse ning rakendame keskkonna-, sotsiaalseid- ja juhtimistegureid (ESG) nii põhitegevustes (finantseerimine, tunnustamine) kui administratiivsetes tegevustes, pöörame tähelepanu ressursside otstarbekale kasutamisele.

  • Hindame riske ja otsime võimalusi parendamiseks kogu teenuse elutsükli ulatuses;

  • Tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude sihtasutusele kohalduvate nõuetega;

  • Jälgime ning parendame järjepidevalt kvaliteedijuhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust.

ISO 9001:2015

Maaelu Edendamise Sihtasutuse käsitlusala on:

finantsvahendite kättesaadavuse parandamine, maapiirkonna tervikliku elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamine.

Eesmärgi täitmiseks

parandab sihtasutus ettevõtjate võimalusi ligipääsuks finantsvahenditele, nõustab ettevõtjaid, kujundab maaelu mainet ja seeläbi parandab ettevõtluskeskkonda ning loob soodsamaid elutingimusi maal.

Tegevuste kaudu

edendab sihtasutus ettevõtlusaktiivsust, toetab innovaatiliste, jätkusuutlike ja lisandväärtust loovate ettevõtete loomist ja arengut, soodustab atraktiivsete ja hästi tasustatud töökohtade loomist ja teket.

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

e-PRIA Facebook Instagram
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.