Eesmärk

Finantseerida investeeringuid, mis on jätkusuutlikud, kuid ei leia turult piisavalt rahastamisallikaid

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

toetab Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide ja ühtse strateegilise raamistiku eesmärke:

väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ja põllumajandussektori ning kalandus- ja vesiviljelussektori konkurentsivõime suurendamine;

keskkonnahoid ja keskkonnakaitse ning ressursitõhususe edendamine;

kestva ja kvaliteetse tööhõive edendamise ja tööjõu liikuvuse toetamine.

Euroopa Merendus- ja kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) rakenduskava 

prioriteetsed eesmärgid on:

arendada kalanduseks, vesiviljeluseks ja kala töötlemiseks soodne , kestlik ja kasumlik keskkond;

parandada ranna- ja siseveekalanduse majanduslikku elujõulisust;

tagada ressursside optimaalne kasutamine;

tõsta järelevalve efektiivsust;

edendada koostööd teadus- ja arendusasutuste, haridusasutuste ja kalandussektori vahel.

Rahastamisvahendite eelhindamise lõpparuanne

Rahastamisvahend peab leevendama rahastamisvahendite eelhindamisel selgunud turutõrkeid. Rahastamisvahendite eelhindamise aruanne "Eesti maaelu arengukava 2014-2020" ja "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" rahastamisvahendi eelhindamise lõpparuanne on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehel:

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

Facebook e-PRIA
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.