Omakapitali laenu sihtrühm

Väikese ja keskmise suurusega biomajanduse ja maapiirkonna ettevõtjad

  • Finantsmeetmed on peamiselt suunatud mikro-, väikese ja keskmise suurusega bio-ja maamajanduse ettevõtjatele, välja arvatud juhul, kui vastavas meetmes on lubatud suurettevõtjate finantseerimine.

  • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ehk VKE-de kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

Biomajandus

Ettevõte tegeleb taastuva biomassi tootmise või muutmisega peamiselt toidu-, sööda- ja muudeks biotoodeteks ning bioenergiaks.

Biomajandusvaldkonna esindusorganisatsioon tegutseb biomajandusvaldkonna ettevõtte huvides. 

Biomajandusvaldkonna osas tegevuskoha piirangut ei seata.

Maapiirkonna ettevõtlus

Maapiirkonna ettevõtja tegevuskoht asub väljaspool Tallinna linna ja seda ümbritsevaid kohaliku omavalitsuse üksuseid (seisuga 06.10.2017) ja Tartu linna asustusüksusena.

biomajandusvaldkond

MES-i meetmed on suunatud

toidu tootearendus;

sisendite müük esmatootjatele;

esmatootmine;

toodete kokkuost ja vahendamine;

töötlev tööstus;

tootjate otseturundus.


biomajandusvaldkond

Ettevõtte tegevusvaldkond

põllumajandus;

metsandus;

kalandus ja vesiviljelus;

toidutööstus;

kiu- ja paberitööstus;

osaliselt keemia- biotehnoloogia- ja energiatööstus.

biomajandusvaldkond

Ettevõtte tegevuse eesmärk

Eestis tekkiva bioloogilise vara tootmine;

Eestis tekkiva bioloogilise vara väärindamine;

Eesti päritolu tooraine kasutamine.

maapiirkondade ettevõtlus

MES-i meetmed on suunatud

MES finantseerib maapiirkondade ettevõtjaid ja mittetulundussektorit, kui finantseerimist vajav tegevus võimaldab luua või säilitada töökohti maapiirkondades, parendab või säilitab maapiirkondade elukvaliteeti.
maapiirkondade ettevõtlus

Maapiirkonnaks loetakse

  • kogu Eesti, välja arvatud Tallinna linn ja Tallinna linna ümbritsevad kohaliku omavalitsuse üksused ning Tartu linn asustusüksusena, arvesse võetakse kohalike omavalitsusüksuste piirid seisuga 06.10.2017;

  • kõik saared, olenemata haldusalalisest kuuluvusest;

  • Tallinna linna ümbritsevad kohaliku omavalitsuse üksused mittetulundussektori osas, kui finantsmeede on seotud toetuste sildfinantseerimisega;

  • kinnisvara arenduse valdkonna tegevusi finantseeritakse ainult piirkondades, kus sihtasutus, vastavalt meetmele „Eluaseme kaaslaen krediidiasutusega“, annab eraisikutele eluaseme kaaslaene.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantsmeetmete sihtrühmad Maapiirkondade määratlust selgitav kaart

Juhime tähelepanu!

Sihtrühmade määratlemisel võetakse aluseks dokument "Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantsmeetmete sihtrühmad". Täiendav sihtrühma määratlus kinnitatakse laenumeetmes (sihtgrupp ja sihtotstarve).

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

Facebook e-PRIA
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.