Eesmärk

Kapitalile ligipääsu parandamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele 

Laenu taotlemine

Laenu taotlemiseks pöördu palun krediidi- või finantseerimisasutuse poole.

Laenuandja esitab MESile laenu taotluse. 

Sihtotstarve

Edasilaenamiseks maapiirkonnas tegutsevatele väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Nii pikaajalisteks kui lühiajalisteks investeeringuteks.

Taotlemise tingimused

  • Laenu võib taotleda VKEde või mittetulundussektori finantseerija - krediidiasutus ja krediidiasutuse konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus, kes on sihtasutusega sõlminud koostöölepingu.

  • Pangale antav raha on sihtotstarbeline ning seda võib kasutada ainult kindla laenusaaja rahastamiseks.

Laenu summa ja laenuperioodi pikkus

  • Kuni 5 000 000 eurot.

  • Kuni 25 aastat

Intress

  • Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatav intressimäär + 0,5% aastas.

  • Ettevõtjale võib krediidiasutus lisada kuni 5% riskimarginaali.

  • Laenu intress on fikseeritud kogu laenuperioodi jooksul ja ei sõltu laenu pikkuset.

Laenumeetme "Laen krediidi- ja finantseerimisasutuse vahendusel" tingimused

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

e-PRIA Facebook Instagram
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.