eesmärk

Kapitalile ligipääsu parandamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele

Laenu taotlemine 

Sihtasutus võtab laenutaotlusi vastu aastaringselt või laenudeks ettenähtud vahendite lõppemiseni.

Sihtrühm ja sihtotstarve

Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad põllumajandusmaa ostuks;

Mittetulundusühingud ja sihtasutused toetuste sildfinantseerimiseks;

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit ja liitu kuuluvad hoiu-laenuühistud edasilaenamiseks oma liikmetele ja kaasfinantseerimiseks.

Juhime tähelepanu!

09.02.2024 kinnitas MES nõukogu laenumeetme "Laen väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele" muudetud tingimused. 
Muudetud tingimustega laenumeedet kohaldatakse laenutaotlustele, mis on sihtasutusele esitatud alates 10.02.2024.

Laenu summa ja laenuperioodi pikkus

  • Kuni 2 500 000 eurot.

  • Kuni 15 aastat, lisandub maksepuhkus kuni 5 aastat.

Tagatis

  • Vähemalt 100% laenusummast:

põllumajandusmaa ostuks;
Eesti Hoiu-Laenuühistute Liidule ja liitu kuuluvatele HLÜ-dele edasilaenamiseks oma liikmetele ja kaasfinantseerimiseks.

  • Vähemalt 50% laenusummast:

MTÜ-de ja SA-de toetuste sildfinantseerimiseks

Intress

Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP)+ minimaalselt 2,2% (sõltuvalt krediidi kvaliteedist ja tagatisest).

laenamise kava

Abiga laen

Laen sisaldab abielementi, kui laenule määratud intress on väiksem kui Euroopa Komisjoni teatises viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta  kirjeldatud metoodika alusel leitav minimaalne intress laenule.

Leitav minimaalne intress koosneb baasmäärast ja marginaalist:

  • Marginaal leitakse tuginedes laenutaotleja krediidireitingule ja pakutavatele tagatistele.

Abina käsitletakse minimaalse intressi ja laenule määratud intressi vahet.

Laenamise kava

Vähese tähtsusega abi

Laenuga võib anda ühele ettevõtjale vähese tähtsusega abi kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul:

Laenumeetme "Laen väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele" tingimused

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

e-PRIA Facebook Instagram
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.