Eesmärk

Kapitalile ligipääsu parandamine eraisikutele kodu rajamiseks maapiirkonda

Laenu taotlemine

Laenu saamiseks pöördu palun esmalt krediidiasutuse poole.

Kui krediidiasutus on teinud laenupakkumise või positiivse laenuotsuse, saad taotleda MESilt eluaseme kaaslaenu.

Hea teada

Laenutaotleja peab registreerima oma elukohaks ehitatava, ostetava või renoveeritava elamu asukoha aadressi.

Sihtotstarve

Välistatud on korterite soetamine või renoveerimine korrus- ja kortermajades.

Elamu ehitamiseks, ostmiseks või renoveerimiseks.

Elamuks loetakse elumaja või ridaelamut.

Sihtrühm ja sihtpiirkond 

  • Laenutaotleja on Eesti Vabariigi kodanik.

  • Elamu (sh ehitatav elamu) asub Eesti asustusüksuses, kus on registreeritud kuni 1000 elanikku ja mis ei ole kantud sihtpiirkonnast välja jäävate haldusüksuste nimekirja.

Laenu summa

  • Kuni 100 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% kaaslaenude summast.

  • Laenusumma määramisel arvestatakse laenutaotleja sissetuleku suurust, võetud finantskohustusi, tagatise väärtust ja pereliikmete arvu.

Laenuperioodi pikkus

Laenu väljaandmisel kuni 30 aastat.

Koos lepingu muudatustega võib laenuperioodi pikkus olla kuni 50 aastat.

Intress

Intressimäär on väiksem või võrdne krediidiasutuse kaaslaenu intressiga, kuid mitte kõrgem kui 2,5% aastas.

Tagatis 

I vaba järjekoha hüpoteek (pärast krediidiasutuse järjekohta) ehitatavale, soetatavale või renoveeritavale elamule ja/või laenutaotlejale ja/või kaastaotlejale kuuluvale muule kinnisasjale.

Laenumeetme "Eluaseme kaaslaen krediidiasutusega" tingimused Rahvastikuregistri väljavõte haldusüksuste elanike arvu kohta Loetelu sihtpiirkonnast välja jäävatest haldusüksustest

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

Facebook e-PRIA
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.