eesmärk

Kapitalile ligipääsu parandamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele 

Hea teada

Kapitalirent toimub müük-tagasirent põhimõttel, mis annab ettevõtjale võimaluse käibevahendite puuduse või investeeringute teostamise soovi korral müüa sihtasutusele valdavalt põllumajandusmaad sisaldav kinnisasi, võttes selle sihtasutuselt taas rendilepingu alusel kasutusse. Seejuures on isikul kohustus maa tagasi osta.

Sihtrühm

Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad;

põllumajandustoodete esmatootjate kontrolli all olevad varustamisega-, turustamisega ja ümbertöötlemisega tegelevad ettevõtjad;

maamajandusega tegelevad ettevõtjad.

Juhime tähelepanu!

Meetme "Põllumaa kapitalirent (sale-and lease-back) väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele" taotluste vastuvõtmine on peatatud alates 24.07.2023.

Laenu sihtotstarve, laenu summa ja laenuperioodi pikkus

  • Põllumaa kapitalirent.

  • 5000 - 1 000 000 eurot.

  • Kuni 6 aastat, sealhulgas maksepuhkus.

Tagatis

Valdavalt põllumajandusmaad sisaldav kinnisasi, mitte vähem kui 100% kapitalirendi põhiosast.

Intress

Fikseeritakse laenu välja andmise hetkel kuni 5 aastaks. 

Intress Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP)+ minimaalselt 2% (sõltuvalt krediidi kvaliteedist ja tagatistest).

Laenamise kava

Abiga laen

Laen sisaldab abielementi, kui laenule määratud intress on väiksem kui Euroopa Komisjoni teatises viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta kirjeldatud metoodika alusel leitav minimaalne intress laenule.

Leitav minimaalne intress koosneb baasmäärast ja marginaalist:

Abina käsitletakse minimaalse intressi ja laenule määratud intressi vahet.

laenemise kava

Vähese tähtsusega abi

Laenuga võib anda ühele ettevõtjale vähese tähtsusega abi kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul:

Laenumeetme "Põllumaa kapitalirent (sale-and lease-back) väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele tingimused

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

Facebook e-PRIA
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.