Eesmärk

Kalandussektori arengu soodustamine

EKFi rahastamisvahendi laenud

 • Vesiviljelusettevõtjate investeerimislaen koos pangaga (investeerimislaen)
 • Vesiviljelusettevõtjate käibekapitali finantseerimise laen (käibekapitalilaen)
Käibekapitalilaen

Laenu otstarve

Jätkusuutlikule vesiviljelusega tegelevale ettevõttele, käibevahendite rahastamine.

käibekapitalilaen

Laenu summa ja laenuperioodi pikkus

 • Ühele ettevõtjale kuni    150 000 eurot.

 • Aasta jooksul ei väljastata laenu ettevõtjale rohkem kui 75 000 eurot.

 • Kuni 3 aastat, sealhulgas kuni 1 aasta maksepuhkust.

käibekapitalilaen

Intress

Alates 4% + Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise
operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP määr).

investeerimislaen

Laenu otstarve

 • Uue vesiviljeluskasvanduse või töötlemisüksuse püstitamine;

 • olemasoleva vesiviljeluskasvanduse või töötlemisüksuse rekonstrueerimine, laiendamine ja tehnosüsteemide

  muutmine;

 • investeering põhivarasse;

 • uue või oluliselt täiustatud toote turule toomine;

 • uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi, tarnimismeetodi või tootmise abitegevuse kasutusele võtmine;

 • krediidi- või finantseerimisasutuse laenukohustuse refinantseerimine.

investeerimislaen

Laenu summa ja laenuperioodi pikkus

 • Kuni 1 000 000 eurot, kuid mitte rohkem kui krediidi- või finantseerimisasutuse poolt väljastatav laenu summa.

 • Kuni 15 aastat, sealhulgas kuni 7 aastat maksepuhkust.

investeerimislaen

Intress

Laenuintress ei ole madalam kui krediidi- või finantseerimisasutuse laenuotsuse tingimustes või intressi
määramise aluseks on krediidi- või finantseerimisasutuse antud krediidireiting.

Abiga laen

Laen sisaldab abielementi juhul, kui laenule määratud intress on väiksem kui Euroopa Komisjoni teatises viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta kirjeldatud metoodika alusel leitav minimaalne intress laenule.

Teatise alusel leitav minimaalne intress koosneb baasmäärast ja marginaalist

 • Marginaal leitakse tuginedes asjaomase laenutaotleja krediidireitingule ja pakutavatele tagatistele.
Vesiviljelusettevõtete käibekapitali finantseerimise laen tingimused Investeerimislaen vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele tingimused
Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingud, rahastamislepingud ja muutmise lepingud:
Haldusleping nr 369 Halduslepingu nr 369 muutmise leping nr 278 Halduslepingu nr 369 muutmise leping nr 199 Rahastamisleping nr 381 Vesiviljelusega tegelevate ettevõtete laenu sihtfondi haldamiseks Rahastamislepingu nr 381 muutmise leping nr 276 Rahastamislepingu nr 381 muutmise leping nr 50 Rahastamisleping nr 381 muutmise leping nr 3 Rahastamisleping nr 137 kalanduse tootjate ühenduste investeeringute kaasfinantseerimise laenu sihtfondi haldamiseks Rahastamislepingu nr 137 muutmise leping nr 82

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

Facebook e-PRIA
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.